IVAS-International Visual Arts Society

“Peace and existance family of man”

“Mir i opstanak porodice čovjeka”

Izložba umjetničkih fotografija

Banja Luka, 2011. godine

Inicijativa za pokretanje časopisa “Tesla”

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske,

Banja Luka, 2012. godine

“Velikani fotografske umjetnosti Evrope i Svijeta”

Izložba umjetničkih fotografija

Beograd, 2012. godine

Play Video

Radno vrijeme:

Adresa: