Asocijacije, konferencije i forumi

Članstvo i aktivno učešće u radu Asocijacije grafičke i papirne industrije BiH, u okviru Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, od 2008. godine

InterGraf – Internacionalna Konfederacija za štampu i digitalnu komunikaciju, konferencija “Print Matters for the future”, Milano, 2018. godine

InPEQ forum Dizeldorf 2016. godine     

InPEQ forum Zagreb 2014. godine     

Učešće na naučnom stručnom simpozijumu GeTID 2011. sa radom “Promjene u grafičkoj industriji”

VII Balkan print forum, Dizeldorf 2012. godine

VI Balkan print forum, Beograd 2011. godine

Radno vrijeme:

Adresa: