Konferencija “PRINT4ALL 2023” Stresa, Italija

Član delegacije BiH na konferenciji Print4all Italija na poziv organizatora

Prezentovan naučni rad na 24. međunarodnom simpozijumu u Beogradu

Učešće na XI međunarodnom naučnom skupu u Brčkom

“Grafotex je firma sa grafičko-dizajnerskom i štamparskom tradicijom dužom od tri decenije, a pravni i strukovni sljednik zanatske radnje koja je utemeljena 1978. godine.

Kontinuiranim praćenjem evropskih i svjetskih dostignuća moderne grafičke djelatnosti, Grafotex d.o.o. Banjaluka je danas recentna štamparija obrazaca sa optičkom i elektronskom zaštitom (sigurnosne naljepnice, polise osiguranja, ulaznice, vozne karte, ID-kartice). Grafotex izrađuje klasične i “suve” pečate-žigove, lasersko graviranje i natpise (kako za državne organe i institucije tako i za pravne subjekte).

Originalan pristup, idejna i tehnička rješenja, uz sopstvenu pripremu i izradu klišea od magnezijuma, tradicija, kvalitet, pouzdanost i ažurnost omogućili su firmi Grafotex da postane referentna firma koja je ovlaštena za pružanje grafičkih usluga institucijama Bosne i Hercegovine, bankama i osiguravajućim društvima.”

Slavko Podgorelec
Novinar i publicista

Radno vrijeme:

Adresa: